Onko laskennallinen yhteiskuntatiede viimein saapumassa Suomeen?

Laskennallinen yhteiskuntatiede (computational social scieces) ja "digitaalinen humanismi" (digital humanities) ovat maailman yliopistoissa levinneitä uusia humanistis-sosiaalitieteellisiä tutkimusotteita, joissa hyödynnetään (isoja) digitaalisessa muodossa olevia laskennallisia aineistoja ja pyritään tietokoneavusteisesti mallintamaan ihmisten käyttäytymistä tai tutkimaan joitakin laajoja tekstimassoja. Menetelmiä ovat mm. perinteiset tilastolliset menetelmät, verkostoanalyysi ja toimija-perusteiset simulaatiot. Uusien "insinöörimenetelmien" nousun taustalla vaikuttavat mm. kaiken digitalisoituminen (nyt tietoa on loputtomasti) ja … Jatka artikkeliin Onko laskennallinen yhteiskuntatiede viimein saapumassa Suomeen?