Ihmistieteellinen osaaminen (hyöty)käyttöön

Kielentutkija Janne Saarikivi kirjoitti luonnontieteiden ja ihmistieteiden eroista Helsingin Sanomien kolumnissaan otsikolla "Luonnontiede kertoo vähän kaikesta". Kirjoituksessaan Saarikivi korosti ihmistieteiden väkevyyttä inhimillisen kokemuksen ja merkityksen ymmärtäjänä, kun taas luonnontiede tutkii todellisuutta atomeina ja hiukkasina. Saarikiven käyttämä vastakkainasettelu elää sitkeässä, joskin se on yksinkertaistava, mistä kirjoitus keräsikin kritiikkiä. Suopeasti luettuna kolumniin voi kuitenkin kuvitella sanoman: sikäli kuin elämme materiaalisessa maailmassa ja olemme kulttuurisia olioita, kypsään tieteelliseen … Jatka artikkeliin Ihmistieteellinen osaaminen (hyöty)käyttöön