Leimahdusten logiikka: mitä ”verkkoilmiöistä” ei kerrota

Amerikkalainen sosiologi Mark Granovetter esitti 1970-luvun lopulla ”mellakkamallin” (ks. "Tipping points"). Otetaan 100 vihaista opiskelijaa osoittamassa mieltä. Oletetaan, että jokaisella osallistujalla on tietty kynnys heittää kivi ja että heittämispäätös riippuu siitä, kuinka moni muu ympärillä tarttuu kiveen. Ajatellaan seuraavaksi, että 100 ihmisen joukossa ovat edustettuna kaikenlaiset kynnysarvot. Mallista seuraa, että kun yksi höyrypää alkaa heitellä … Jatka artikkeliin Leimahdusten logiikka: mitä ”verkkoilmiöistä” ei kerrota

Tulevaisuuden viestijän työkalupakki on internetissä

1970- ja -80-luvuilla käytiin organisaatioviestinnän tutkijoiden kesken  nk. "paradigmasotaa". Kiistan osapuolet väittelivät siitä, pitäisikö organisaatioviestinnän kysymyksiä lähestyä määrällisesti tekemällä esimerkiksi kyselyitä, mittauksia ja kokeita vai laadullisesti tutkimalla puhetapoja, diskursseja, retoriikkaa ja muita kielen symbolisen merkityksenannon ilmentymiä. Kumpi oli oikeassa? Kummatkin tietysti, sillä sosiaalisen maailman kysymyksiä on aina parempi lähestyä monesta näkökulmasta. Lisäksi erilaiset kysymykset vaativat erilaisia tiedonhankinnan tapoja. Entä … Jatka artikkeliin Tulevaisuuden viestijän työkalupakki on internetissä